CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

System identyfikacji wizualnej firmy i marki

identyfikacja wizualna firmy, Publikacje

Brak komentarzy


Share this post

System identyfikacji wizualnej jest narzędziem marketingowym, które poprzez powielanie symboliki, czyli nazwy i logo firmy, ma budować wyższą świadomość marki. System identyfikacji poprzez indywidualny charakter oznakowania ma ponadto kształtować unikalny wizerunek. Jak zaprojektować taki system identyfikacji wizualnej firmy lub marki?

System identyfikacji wizualnej sieci kawiarni
System identyfikacji wizualnej sieci kawiarni

System identyfikacji wizualnej.

System identyfikacji wizualnej ma wyróżniać firmę od konkurentów i budować wysoką świadomość marki wśród klientów i kontrahentów. Złe oznakowanie firmy na pewno nie przysporzy firmie klientów, a dodatkowo może zepsuć wizerunek. Nie ma logo zupełnie złych. Są tylko źle i nieefektywnie używane. Dobra nazwa, sugestywny symbol na pewno pomagają. Ale decyzja o zmianie nazwy lub rebrandingu poprzez modyfikacje logo jest trudna. Źle oznakowane, brudne i nieestetyczne pojazdy firmowe mogą działać negatywnie. Budują złą opinie o firmie. Wiele elementów identyfikacji pełni funkcje reprezentacyjną. Tak na przykład jest z reprezentacyjnymi holami siedzib firm. Nie tylko widzą je klienci i kontrahenci, pojawić się one mogą jako tło w wywiadach z zarządem firmy. Można umieszczać je w katalogu lub prezentacji firmy.

System identyfikacji wizualnej – prezentacja marki.

Odpowiedzią na takie potrzeby jest dobrze zaprojektowany system identyfikacji wizualnej, eksponujący w najlepszy możliwy sposób logo firmowe i jej nazwę marketingową. System identyfikacji wizualnej to najbardziej podstawowy zestaw elementów budujących świadomość marki i jej rynkową rozpoznawalność. Cechą charakterystyczną jaką ma dobry system identyfikacji wizuelnej jest jego unikalność. Raz zaprojektowany i wdrożone oznakowanie trwa przez wiele lat. To oznakowanie firmy znacząco odróżnia od działań reklamowych w mediach. Reklama wymaga stałego powielania, a to wiąże się z wysokimi kosztami. Oznakowanie jest jednorazową inwestycją. Dla przykładu dobrze oznakowany pojazd firmowy ma nawet kilka milionów oglądu rocznie. Dobrze, to znaczy charakterystycznie ale i efektywnie. Zbyt wiele Informacji zmniejsza czytelność oznakowania.

System identyfikacji wizualnej firmy obejmuje wszystkie atrybuty i formy jej działania. System obejmuje druki firmowe, oznakowanie budynków, oznakowanie pojazdów firmowych, ubiory firmowe pracowników, gadżety i upominki, oznakowanie dokumentów firmowych. W zależności od specyfiki firmy, rózne elementy pełnia znacząca rolę w prezentacji firmy. Warto jest przed projektem przeprowadzić auyt potrzeb i dopasować program opracowania do sposobu działania firmy.

System identyfikacji wizualnej COGNOR
System identyfikacji wizualnej COGNOR

Jaki powinien być system identyfikacji wizualnej?

System identyfikacji wizualnej – Indywidualny styl identyfikacji.

Projektowanie identyfikacji wizualnej nie polega jedynie na oznakowaniu jak największym logo elementów działania firmy. Budowanie Corporate Identity to kształtowanie wyróżnienia od konkurentów. I nie chodzi o to aby być innym, ale aby być postrzeganym lepiej od konkurentów. Warto aby system identyfikacji wizualnej firmy prezentował to co ją wyróżnia na rynku, to w czym jest najlepsza, to czego nie potrafią robić konkurenci.

System identyfikacji wizualnej – Kompletność.

Każdy z elementów działania firmy może być nośnikiem informacji o marce. Oznakować należy wszystkie elementy działania firmy. Oznakować w sposób kompletny, to znaczy wykorzystujący cechy nośników do zamieszczenia na nich treści w najefektywniejszy sposób. System identyfikacji wizualnej może pełnić zarówno funkcje jako oznakowania jaki i prezentacji oferty. Przed ustaleniem programu prac warto zestawić tak zwane punkty kontaktu firmy z klientami i konsumentami. Katalog takich punktów pozwala na zbudowanie kompletnego programu systemu identyfikacji. Dla małej firmy może to być kilka elementów, dla dużych nawet kilkaset.

System identyfikacji wizulanej – dostosowanie do sposobu działania.

W zależności od rynku, sposobu działania i charakteru firmy różne grupy elementów pełnią wiodącą rolę w identyfikacji marki. Inny system identyfikacji powinna zastosować firma handlowa, inny spedycyjna a jeszcze inny biuro księgowe czy zakład produkcyjny.

Identyfikacja wizualna to nie tylko powielanie logo na nośnikach identyfikacji. To świadome oznakowanie w sposób odróżniający do konkurentów. To wyeksponowanie i podkreślenie cech wyróżniających ofertę firmy na rynku. To umiejętne mnożenie prezentacji logo, sloganu firmowego i charakterystycznych dla firmy elementów graficznych tam gdzie są klienci firmy.

Zakres projektu to nie tylko lista elementów do oznakowania. To także katalog wzorców systemu identyfikacji. System identyfikacji zawiera:

- nazwę

- slogan firmowy / corporate claim

- logo

- dodatkowe elementy graficzne

- kolorystyka

- zdjęcia

System identyfikacji wizualnej może także zawierać księgę komunikacji werbalnej. Do katalogu tego można zliczyć nazwę i slogan, ale także i hasła reklamowe, nazewnictwo produktów i ofert, słowa klucze, wzorcowe Teksty i prezentacje firmy. Słowa pełnia podobna funkcje do oznakowania graficznego. Inny jest ich sposób stosowania, ale często firma zdecydowanie więcej komunikuje się werbalnie niż obrazowo. Gdy o firmie się pisze, warto aby były to komunikaty spójne.

Czym różnią się projekty identyfikacji?

Zły system identyfikacji wizualnej jest kopiowaniem znaków graficznych i prostym oznakowaniem elementów działania firmy. Firma traci wtedy możliwość zaprezentowania swojej unikatowości. Dobry system identyfikacji w unikalny sposób współtworzy wizerunek firmy. Wyróżniający system identyfikacji wizualnej odróżnia firmę od konkurentów i przy małych nakładach buduje pozytywne nastawienie do marki. Wizerunek jest obrazem marki, jej wyobrażeniem, które powstaje w umysłach ludzi po odebraniu i „zdekodowaniu” sygnałów jakie wysyła firma poprzez system identyfikacji wizualnej i działania informacyjne.

System Identyfikacji wizualnej
System Identyfikacji wizualnej

Jak powstaje system identyfikacji wizualnej firmy lub marki? Etapy procesu tworzenia.

System identyfikacji wizualnej – Analiza

Na tym etapie wykonywane są wszelkie analizy dotyczące specyfiki firmy i potrzeb firmy (dotychczas stosowanych przez niego elementów identyfikacji i prezentacji, spójności stosowanego oznakowania ze strategia rynkową itp.). Analiza dotyczy również najbliższej konkurencji i klientów. System identyfikacji wizualnej, jeżeli ma wyróżniać, powinien być porównany do konkurentów. Analiza może być przeprowadzona w oparciu o materiały dostarczone przez Klienta. Efektem tego etapu jest określenie zakresu prac i opracowanie szczegółowych zaleceń do projektu.

System identyfikacji wizualnej – Strategia

Głównym celem tego etapu jest ustalenie listy wartości, które mają być wyrażone przez system identyfikacji wizualnej. Niezbędne jest również określenie hierarchii tychże wartości. Celem tego etapu jest wypracowanie docelowego wizerunku firmy i zestawienie narzędzi niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu. Efektem powinien być zapis idealnego wizerunku, który najlepiej będzie wspierał firmę w konkurowaniu na rynku. Zapis wizerunku to opis skojarzeń jakie powinien mieć każdy klient firmy, ten obecny ale także ten potencjalny. W tym etapie powstają kryteria oceny prac – system identyfikacji musi być z nimi zgodny.

System identyfikacji wizualnej – Kreacja

Na tym etapie kreowane są wariantowe koncepcje projektowe. Warianty pozwalają na realizację opracowania w sposób obiektywny – jeżeli mamy kilka wariantów opracowanych o modyfikowane założenia, możemy porównać, które najlepiej pasuje do firmy. Każdy koncept systemu identyfikacji powinien być zobrazowany przykładowymi propozycjami rozwiązań. Można powiedzieć, ze jest to poszukiwanie wszelkich możliwych dróg, jakimi można dojść do celu. Efektem prac etapu kreacji jest i wybór jednej z tych dróg i opracowanie rozwiązań najbliższych wybranemu konceptowi. W ten sposób system identyfikacji łatwo oceniać i doskonalić.

System identyfikacji wizualnej – Projekt

Po wyborze konceptu rozpoczyna się dopracowywanie ostatecznego rozwiązania. Na tym etapie system identyfikacji wizualnej jest aplikowany na elementy oznakowania i prezentacji. Często podzielone są one na grupy, aby obrazowały obszary działania firmy. Są firmy, dla których najważniejsze będą druki i wygląd dokumentów. Dla innej system identyfikacji wizualnej powinien zawierać oznakowanie sieci dystrybucji.

System identyfikacji wizualnej – Wdrożenie

Etap wdrożenia jest przygotowaniem do wprowadzenia wybranego rozwiązania w życie. Przygotowywana jest pełna dokumentacja projektu, opracowywane są normy dotyczące poprawnego stosowania przyjętego rozwiązania, których przestrzeganie zapewnia maksymalizację korzyści wynikających z projektu. System identyfikacji wizualnej to nie tylko projekty elementów, to koncept wdrożenia opracowania, kosztorysy, harmonogramy wdrożenia. To często narzędzie kontroli wykonawców, procedury serwisowania, wymiany, uzupełnia. System identyfikacji wizualnej nigdy nie jest zamknięty. Dobry projekt pozwala na elastyczny rozwój, modyfikacje i dostosowanie do zmian.

Read more

Uninatowe i unikalne nazwy numeryczne

nazwa firmy, Publikacje, wizerunek firmy

Brak komentarzy


Share this post

Nazwa stanowi o wyróżnieniu marki. Każdy menedżer chciałby unikalnej, niepowtarzalnej, łatwej do zapamiętania i sugestywnej nazwy. Istnieje kilka konwencji formalnych nazywania marek. Naming oferuje wiele konwencji nazewniczych. Neologizmy to słowa zupełnie nowe (ORLEN). Akronimy to nazwy powstałe jako skótowce nazw opisowych (IBM – Industry Machines Corporation). Palindromy to nazwy symetryczne (NORRON). Kontaminacje to nazwy powstałe z połączenia dwóch znaczących morfemów (TeleNor). Nazwy znaczące użyte w innym kontekście (ORANGE). Istnieją także nazwy numeryczne.

Nazwy numeryczne. Strategiczna konwencja namingowa.

Wśród formalnych konwencji nazewniczych istotne miejsce zajmują nazwy numeryczne. Nazwy numeryczne opierają się na użyciu cyfry w nazwie marketingowej. Nazwy takie wyróżniają się swoją formą. Użycie samych cyfr, lub cyfr w połączeniu z literami stanowi swoisty wyróżnik. Są to nazwy po prostu inne – to dość unikalny naming.

Nazwy numeryczne mogą być bardzo różne. W samej konwencji można zauważyć kilka bardzo charakterystycznych subkonwencji. Istnieją wśród nazw rozwiązania zupełnie abstrakcyjne, które poza zapisem nic nie prezentują. To nazwy numeryczne. Ich podstawą jest charakterystyczny układ cyfr oraz cyfr w połączeniu z literami. Ta konwencja zmienia się, gdy cyfry czytamy jako wyrazy, nabierają one jeszcze bardziej charakterystycznej, często posiadającej zakodowane znaczenie formy. Marka 4You o inny zapis ForYou. U2 jako nazwa zespołu muzycznego to „You Too” czyli „ty też”. Czasami nazwy produktów nawiązują do wcześniej wylansowanego znaczenia. Tak jest w wypadku nazwy napoju energetycznego R14, co kojarzy się z oznaczeniem baterii. STR8 można przeczytać jako „straight” czyli prosto. Innym przykładem wartym przytoczenia jest 7-Eleven – to nazwa sieci sklepów czynnych od 7.00 rano do 11.00 w nocy. Cecha ta była nie tylko opisem cechy ale i doskonałym wyróżnikiem na rynku sklepów typu convenience. Tak różne nazwy numeryczne dowodzą jak wielki wyróżnienie daje ta forma namingu marketingowego.

Kreatywne nazwy numeryczne Kreatywne nazwy numeryczne

Nazwy numeryczne dla firm

Wśród nazw cyfrowych często spotykane są nazwy inaczej zapisanych akronimów. I tak na przykład 3M to akronim M+M+M czyli Minnesota Mining Manufacture. 3M to bardzo ciekawa nazwa numeryczna dla firmy, dlatego że nazwy numeryczne wykorzystywane są częściej do nazewnictwa produktów i usług niż do nazywania firm. Markę Q8 można przeczytać jako Q+Eight lub inaczej Quweit. I wiemy jakiego pochodzenia jest dana marka. Ten przykład pokazuje niezwykłą kreatywność twórców tej nazwy. Naming oparty na tej konwencji pozwala nie tylko na wyróżnienie, ale i ochronę prawną nazwy związanej z nazwa kraju. W wielu wypadkach użycie nazwy kraju jest niemożliwe, bo ograniczone prawnie lub zwyczajowo.

Nazwy numeryczne a ograniczenia marketingowe

Jednym z problemów nazewnictwa numerycznego jest konwencja nazywania modeli opisami zawierającymi cyfry. Taka konwencja istnieje na przykład na rynku motoryzacyjnym. Prowadziło to w przeszłości do wielu problemów i sporów prawnych. Wiele marek odeszło od takiego nazywania swoich produktów. Ci którzy byli pierwsi, zawłaszczyli sobie prawa do znaków towarowych z cyframi i skutecznie bronią swojego monopolu. Innym problemem były mody nazewnicze. Przed rokiem 2000 wiele firm próbowało w swojej nazwie wykorzystać ten fakt. Tylko że rok po millenium, nazwy z cyframi 2000 stały się bardzo nieaktualne. Jak przykład ten pokazuje nazwy numeryczne mogą być pretensjonalne i po prostu nie na czasie.

Międzynarodowe nazwy numeryczne

Nazwy numeryczne mogą być wyjątkowo unikalne. Ich różnorodność wskazuje na olbrzymi potencjał tej formy nazewnictwa. Jest w tej konwencji jednak pewne ograniczenie. Zbyt wiele nazw numerycznych będzie prowadzić do utraty przez tę konwencję wyróżnialności. Nazwy numeryczne są obecnie tak atrakcyjne, bo jest ich stosunkowo niewiele. W Stanach Zjednoczonych, na około 1,4 mln zarejestrowanych nazw – jedynie 10 000 to nazwy numeryczne. A to znaczy, że istnieje jeszcze duży potencjał w tej konwencji nazewniczej. Nazwy numeryczne, ze względu na swoją różnorodność, możliwość zestawiania ze słowami, literami, niosą olbrzymi potencjał wyróżniania. Nazwa musi być łatwa do zapamiętania, powtórzenia i zapisania. To, czy taka będzie, zależy od rynku, na którym działa firma. Wiadomo, jeśli przedsiębiorstwo eksportuje za granicę, to tamtejsi odbiorcy mogą mieć problemy z zapamiętaniem słowa, w którym są fonemy z języka polskiego. Naming to sztuka dostosowania do warunków konkurencyjnych. Naming i nazwy numeryczne, przekracza granice zwykłej kreacji słów. W wypadku eksportu produktów ma jeszcze jedną unikalną i wyróżniająca cechę. Nazwy numeryczne z założenia są międzynarodowe.

W(y)padki nazewnicze a nazwy numeryczne

Toyota wypuściła na rynek w 1984 roku model o nazwie MR-2. Wydawać by się mogło, że w tak banalnym opisie modelu nie ma żadnego zagrożenia. Tymczasem, gdy Francuzi wymawiają Toyota MR-2, brzmi to jakby mówili „merdeux”. Słowo to można przetłumaczyć jako: smarkacz, gówniarz, zasrany, niechlujny. To chyba nie najlepsza nazwa dla marki dwumiejscowego sportowego coupé. Można się zastanawiać, czy to dostateczny powód do zmiany nazwy. W Polsce istnieje marka Osram i trudno mówić o problemach nazewniczych. Co prawda marka znana jest od dawna i zdążyliśmy się do niej przyzwyczaić. Inaczej sprawa się ma, gdy wprowadzamy na rynek markę zupełnie nową. Nazwy numeryczne także muszą być bezpieczne. Naming to sztuka przewidywania. To godziny analiz nazewniczych i wyszukiwania potencjalnych problemów. A wydawać by sie mogło, że każdy może wymyślić dobrą nazwę. Problem w tym, że nie każdy potem może jej używać. Najgorsze jest to, że problemy często wychodzą na światło dzienne dopiero po premierze produktu. Zasada ta także obejmuje nazwy numeryczne.Nazwy numeryczne – przykłady

4F

Top2000

4You

9494

Mobil1

REMA1000 (sieć supermarketów)

10,5 (piwo, opis ilości ekstraktu)

R14 (napój energetyczny)

M3 (model marki BMW)

3M

8×4

777 Boening

777 (woda kolońska)

U2

10CC

UB40

Q8

Pollena2000

Peugeot 801, 802, …

Hyundai i30, i40, i50

1906 wódka czysta wytwarzana w procesie czterokrotnej destylacji

7UP

Chanel No. 5

V8

DC10

PS2

7-Eleven

A1 Steak Sauce

Porsche 911

STR8

Levis 501

Leugeot 401, 406

Citroen c1

Windows 98

2-CUTE (ubrania dla dziewcząt)

Heinz 57

Intel Core 2 Duo

2000 Flushes

WD-40

iPhone 4

Read more

Jak kształtować wizerunek przedsiębiorstwa? Branding i rebranding.

audyt wizerunku, Publikacje, wizerunek firmy

Brak komentarzy


Share this post

Wizerunek przedsiębiorstwa zawsze można udoskonalić lub poprawić. Trzeba go zmieniać, gdy nie pasuje do strategii firmy. Trzeba go kontrolować i nim zarządzać by się nie zestarzał.

Wizerunek przedsiębiorstwa w działalności firm.

Wizerunek przedsiębiorstwa to zestaw aktualnych skojarzeń, wyobrażeń i opinii otoczenia o firmie. To wartości i emocje, które istnieją w świadomości klientów, kontrahentów, partnerów, otoczenia i pracowników przedsiębiorstwa.

Wizerunek przedsiębiorstwa nie jest wyłącznie pojęciem marketingowym. To pojecie biznesowe. Od wizerunku zależy bowiem akceptacja marki na rynku, a co za tym idzie: wsparcie sprzedaży, wsparcie uzyskiwania odpowiednich cen oraz potencjał rozszerzania marki na nowe oferty, nowe rynki i nowe grupy klientów. To czy wizerunek przedsiębiorstwa jest dobry, zależy od tego jak wspiera firmę w realizacji celów, a nie od tego czy on nam się podoba.

Im firma bliżej jest konsumentów, tym znaczenie wizerunku jest większe. Wizerunek najsilniej wpływa na sukcesy firm działających na rynku dóbr szybkorotujących. Nieco mniejsze znaczenie ma wizerunek dla firm produkujących dla konsumentów różne towary, jeszcze mniejsze dla firm usługowych a najmniejsze dla firm z rynku dóbr półinwestycyjnych i inwestycyjnych. Zarządzając wizerunkiem wspieramy firmę w osiąganiu celów biznesowych.

Na czym polega więc zarządzanie wizerunkiem? Jak budować wizerunek przedsiębiorstwa?

Aby zarządzać wizerunkiem trzeba nie tylko znać obecny wizerunek przedsiębiorstwa ale i mieć dokładnie opisany wizerunek idealny, jaki chcieli byśmy mieć. Jeżeli wiemy, co myśli nasze otoczenie o nas obecnie i co chcieli byśmy aby o nas myślało, możemy skutecznie oddziaływać na wizerunek przedsiębiorstwa. Taki proces nazywamy repozycjonowaniem wizerunkowym. Repozycjonowanie powinno być procesem stałym. Znaczy to, że w planach działań marketingowych, powinien się pojawić katalog i harmonogram działań ze ściśle określonymi celami wizerunkowymi. Co więcej, efekty działań trzeba stale monitorować. W ten sposób firma, krok po kroku, modeluje swój wizerunek i go doskonali.

Zasadą repozycjonowania wizerunkowego jest koncentracja nie na wszystkim, a głównie na najważniejszych elementach image firmy. Można przyjąć, że przy zarządzaniu wizerunkiem obowiązuje zasada Pareto, nie wszystko, ale to co przyniesie największe rezultaty, powinno być obszarem naszych zainteresowań. Jeżeli mamy opisany docelowy wizerunek przedsiębiorstwa, który nazywamy tożsamością korporacyjną, ani ocenianie wizerunku, ani planowanie oddziaływania na wizerunek nie powinno stanowić problemu.

Zarządzanie wizerunkiem powinno być procesem stałym. Nie można przeprowadzać repozycjonowania wizerunkowego skokowo, na przykład raz na rok jedna akcja czy kampanią. Stałe zarządzanie wizerunkiem jest koniecznością, ponieważ rynek wokół przedsiębiorstw jest bardzo dynamiczny, konkurenci wychodzą z nowymi inicjatywami, zmieniają się upodobania i oczekiwania klientów. Firmy, które pozostawiły wizerunek samemu sobie, wcześniej czy później zauważą, że albo ich sposób postrzegania jest daleki od oczekiwań, albo że portfel klientów się zestarzał.

Sukcesy rynkowe a wizerunek przedsiębiorstwa.

Jeżeli wizerunekfirmy jest zły, marketing będzie nieefektywny. Bez wsparcia marketingowego firma nie może skutecznie wdrażać strategii biznesowej, a przez to firma nie realizuje swojej wizji i celów. Nasuwa się tu następujący wniosek: aby firma mogła zaprogramować swój idealny wizerunek, trzeba rozpocząć od określenia wizji firmy. Strategia biznesowa to sposób realizacji wizji. Strategia rynkowa wynika ze strategii biznesowej i jest opisem sposobu działania firmy na rynku. Od niej zależy marketing, który przygotowuje rynek do przyjęcia ofert firmy. Marketing wykorzystuje wizerunek przedsiębiorstwa do oddziaływania na klientów i konsumentów. Mechanizm ten wyjaśnia drugi powód kłopotów wizerunkowych wielu firmy. Opis docelowego wizerunku może i w firmie istnieje, ale jest katalogiem życzeń a nie spójnym systemem wartości wspierających firmę w realizacji wizji i strategii biznesowej. Często w opisach firmy można spotkać pojęcia: nowoczesność, innowacyjność, dbałość o klienta. Tylko w jaki sposób te zapisy wyróżniają na rynku, co mówią o wyjątkowości firmy i jej oferty? Wyróżnienie firmy wynika z jej unikalnych kompetencji i umiejętności a nie z komunikatów marketingowych i reklamowych. Marki się nie ma, marką się jest – co znaczy, że obietnice nie tylko muszą być wyjątkowe i wyróżniające, ale i realizowane w praktyce, a korzyści dostarczane klientom.

Kiedy najczęściej zmienia się wizerunek przedsiębiorstwa? Kiedy wizerunek się starzeje?

Trzy główne powody problemów wizerunkowych to: brak opisu docelowego wizerunku i stałego monitorowania zmian, wizerunek niedopasowany do wizji firmy, strategii biznesowej i rynkowej, brak zmian zapisu docelowego wizerunku po zmianach strategii biznesowej strategii rynkowej. Te problemy przeszkadzają w efektywnym zarządzaniu wizerunkiem. Gdy nie zarządzamy naszym image, bez kontrolowania i oddziaływania, wizerunek przedsiębiorstwa się starzeje.

Problemy wizerunkowe wynikają także z braku zmian w strategii wizerunkowej przy zmianach strategii biznesowej lub strategii rynkowej. Na dobrą sprawę każda zmiana w sposobie działania firmy powinna skutkować zmianami w opisie docelowego wizerunku firmy. Inaczej wyobrażenie firmy o sposobie jej percepcji odnosi się do zupełnie innych wartości, niż te zapisane w strategii działania na rynku. Wizerunek przedsiębiorstwa wtedy najczęściej i najszybciej się starzeje.

Read more

Najbardziej podziwiany brand motoryzacyjny. Ranking marek.

Publikacje, wizerunek firmy

Brak komentarzy


Share this post

Bycie najbardziej podziwianą marką świata jest celem każdego dyrektora marketingu, marzeniem każdego prezesa. Magazyn „Fortune” corocznie publikuje ranking brand’ów o wyjątkowej renomie. Właśnie pojawił się ranking, w którym znajdziemy najbardziej podziwiany brand producentów samochodów na świecie.

Która z marek to najbardziej podziwiany brand motoryzacyjny?

Mamy nowego lidera rankingu. Przez wiele lat dominował niemiecki BMW, był to najbardziej podziwiany Brand. W tym roku BMW musiało ustąpić miejsca innej niemieckiej marce. Liderem rankingu został Volkswagen.

Co stoi za sukcesem niemieckiego brand’u? Volkswagen rośnie w siłę, ale nie tylko ze względu na sprzedaż swojej podstawowej marki. Doskonałe wyniki notuje brand Skoda, która bardzo wysoko oceniana jest przez konsumentów za przystępną cenę, solidność i funkcjonalność. Škoda stopniowo zmienia swój wizerunek, stając się coraz bardziej uznanym brand’em europejskim. Niedawno grafika logo przeszła odmłodzenie.

Drugi brand, który ostatnio wzmacnia wartość portfolio Volkswagena to Audi. Ten brand kojarzy się z luksusem i wyrafinowaniem technologicznym. Jednolita stylistyka marki i jej wyróżniający charakter zjednały jej wielu wiernych klientów, którzy płacą ponadprzeciętna cenę na ponadprzeciętna jakość. To bardzo podziwiany brand.

Co tworzy najbardziej podziwiany brand motoryzacyjny?

Škoda wizerunkowo pozycjonowana jest zdecydowanie poniżej marki Volskwagen, Audi wyżej. Takim portolio koncern walczy na rynku. Brand portfolio grupy jest zdecydowanie szersze. Do grupy Volkswagen należą jeszcze następujące brandy: Volkswagen, Seat, Audi, Škoda, Bugatti, Lamborghini , Porsche, Bentley oraz NSU, Scania i MAN. Kązdy znich zasługuje na miano „podziwiany Brand”, każdy ma rzeszę lojalnych wielbicieli.

Na drugie miejsce spadła marka BWM. Oferta tej marki nie jest tak szeroka i kompletna jak oferta Volkswagena. Brand Portfolio BMW to trzy marki: BMW – niemiecka marka produkowana od 1913 r. w Monachium , Rolls-Royce – brytyjski brand produkowany od 1905 r. w Manchesterze, MINI – brytyjski brand produkowany od 1959 r. w Birmingham. BMW to niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe, motocykle i skutery. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Monachium, stolicy Bawarii. BMW jako swoich założycieli podaje dwie osoby: Gustava Otto i Karla Rappa, którzy niezależnie od siebie rozpoczęli działalność gospodarczą w dziedzinie lotnictwa. Gustaw Otto założył szkółkę lotniczą wraz z fabryką, która w 1911 roku przyjęła nową nazwę Gustav Otto Flugmaschinenfabrik (Fabryka Maszyn Latających Gustav Otto). Fabryka mieściła się przy ulicy Lerchenauer Str. 76, na wschód od poligonu wojskowego Oberwiesenfeld w dzielnicy Monachium Milbertshofen. W tym miejscu mieści się dzisiaj centrala koncernu. 27 października 1913 Karl Rapp i Julius Auspitzer założyli Rapp Motorenwerke GmbH (Zakłady Silnikowe Rapp) mieszczącą się w kilku drewnianych budynkach. W 1917 roku Karll Rapp odszedł z firmy. Użyczał on dotychczas swojego nazwiska w nazwie firmie. Gdy ją opuszczał, firmie naturalnie potrzebna była nowa nazwa. 21 lipca 1917 nastąpiła zmiana nazwy firmy z Rapp Motorenwerke GmbH na Bayerische Motorenwerke GmbH (Bawarskie Zakłady Silnikowe). Firma stosuje do dzisiaj akronim BMW, który bez przesady także zasługuje na miano „podziwiany Brand”.

Na trzecim miejscu jako najbardziej podziwiany Brand uplasowała się trzecia marka z Niemiec – Daimler. Mercedes-Benz to niemiecka marka samochodów produkowanych przez koncern Daimler AG. W historii koncernu kilkukrotnie następowała zmiana nazwy firmy. Poprzednie nazwy to DaimlerChrysler, zaś jeszcze wcześniej Daimler-Benz. W kategorii samochodów osobowych, Mercedes-Benz uważany jest za jedną z najbardziej prestiżowych marek na świecie. Marka Mercedes zajmuje 12 pozycję w rankingu najlepszych marek na świecie. Wycena tej marki wynosiła w roku 2010 ponad 25 mld $. Była to druga, po marce Toyota, najwyżej wycenia marka motoryzacyjna. Nic dziwnego, że jest to także tak wysoko pozycjonowany i podziwiany brand.

Ranking na najbardziej podziwiany brand motoryzacyjny.

Po kłopotach wizerunkowych pozycję w rankingu odbudowuje Toyota. To najwyżej notowana marka motoryzacyjna spoza Europy. To cały czas najbardziej wartościowy Brand motoryzacyjny na świecie (według rankingu Intrerbrand wartość marki szacowana jest na około 26 mld $). Lista która zawiera najbardziej podziwiany brand zbudowana przez ekspertów Forbes przedstawia się następująco:

1) Volkswagen,

2) BMW,

3) Daimler,

4) Toyota,

5) Ford,

6) Hyundai,

7) General Motors,

8) Honda,

9) Nissan,

10) Renault.

W pierwszej dziesiątce rankingu „najbardziej podziwiany brand„ znajdują się 4 marki motoryzacyjne z Europy, 2 brand’y ze Stanów zjednoczonych, 3 brand’y z Japonii oraz jeden brand koreański. Awans Hyunday’a wskazuje na rosnąca pozycję tego kraju na rynku producentów marek motoryzacyjnych. Na postrzeganie Brand’ów może mieć także wpływ ich udziały na rynkach wschodzących, takich jak Chiny, Indie, Brazylia czy Meksyk. Są to bardzo duże i chłonne rynki. Ostatnie decyzję koncernów o rozszerzaniu portfeli marek o produkty dedykowane na te rynki podkreślają jeszcze ich znaczenie w planach rozwoju marek motoryzacyjnych Każdy najbardziej podziwiany brand motoryzacyjny jest marką globalną.

Read more

Budowanie unikalnego wizerunku firmy – Corporate Identity

identyfikacja wizualna firmy, Publikacje, wizerunek firmy

Brak komentarzy


Share this post

Celem kształtowania Corporate Identity ( Corporate Identity) jest budowanie pozytywnego wyróżnienie się firmy od konkurentów, zbudowanie rozpoznawalności na rynku oraz znajomości oferty wśród potencjalnych klientów, kształtowanie reputacji i wspieranie procesu sprzedażowego.

W dobie silnej konkurencji zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami nabrały istotnego znaczenia. Jednym z takich zagadnień, obejmujących samą firmę jako organizację jest Corporate Identity. Pod tym pojęciem rozumiana jest „osobowość” firmy, to znaczy unikalny zespół cech wyróżniających firmę spośród konkurentów. Cechy Corporate Identity decydują o niepowtarzalności i indywidualności firmy co przekłada się na postrzeganie oferty. Corporate Identity to strategia budowania wyróżnienia marki i jej rynkowej rozpoznawalności. To spójny program zintegrowania wszystkich działań w jednym celu, wzmocnieniu unikalnego wizerunku. Efektem jest wyróżniająca się na rynku firma.

Po co firmie Corporate Identity?

Najprostszym sposobem kształtowania Corporate Identity jest identyfikacja wizualna firmy. Należy zwrócić uwagę, że samo posiadanie identyfikacji nie gwarantuje sukcesu wizerunkowego. Corporate Identity musi być tak dobrany do specyfiki przedsiębiorstwa, aby był zgodny z wizją i strategią działania firmy, zrozumiały i atrakcyjny dla otoczenia. Ponadto Corporate Identity powinien być dobrze przez otoczenie przyjmowany i pozytywnie wyróżniający na tle konkurentów. Budowanie wizerunku polega na poszukiwaniu własnego indywidualnego stylu. Dopiero wtedy gdy firma wyróżnia się na rynku – Corporate Identity wspiera nasze działania. W innym wypadku firma upodabnia do otoczenia, czego efektem jest walka cenowa. Celem budowania wizerunku nie może być dorównywanie otoczeniu a jego wyprzedzanie. Bez wyróżniającego Corporate Identity trudno mówić o skutecznym marketingu. Słaby i nieefektywny marketing, bezosobowa identyfikacja wizualna i prezentacja marki nie wspierają realizacji strategii biznesowej. A to skutkuje kłopotami w realizacji założonych celów biznesowych, słabą sprzedażą i niskimi marżami. Zastosowanie w praktyce tej prostej logiki wymaga jednak wyjątkowej konsekwencji i stałego monitorowania czy wizerunek się nie zdewaluował. Kształtowanie Corporate Identity jest procesem ciągłym, tak jak realizowanie strategii marketingowej. W takim rozumieniu marketing i branding są inwestycją, bo pojawia się bezpośrednia zależność między alokowaniem środków na markę a efektami biznesowymi firmy.

Jak kształtować unikalny Corporate Identity?

Corporate Identity to odwzorowanie niepowtarzalnych i charakterystycznych dla firmy atrybutów. Każdy element oznakowania lub komunikacji firmy, począwszy od nazwy, przez symbol, logo, kolorystykę, identyfikacje wizualną i graficzną, aż po wszelkie akcydensy, materiały informacyjne i promocyjne kształtuje wizerunek marki.

Na Corporate Identity składają się następujące elementy: identyfikacja werbalna (nazwy, slogany, hasła) i wizualna (logo, system identyfikacji wizualnej), formy komunikacji marketingowej (materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne) oraz system zachowań pracowników i reprezentantów firmy (zwany także kulturą organizacji). Wszystkie cztery rodzaje elementów identyfikujących firmę muszą się ze sobą wspierać w ramach jednego spójnego systemu. To co firma robi pozytywnego w oczach otoczenia oddziałuje wizerunek i poprawia reputację oraz wzmacnia renomę.

Powody zmian Corporate Identity.

Najczęstszym powodem zmiany Corporate Identity jest zmiana strategii biznesowej firmy. Rozszerzenie działalności, wprowadzenie nowych ofert, wejście na nowe rynki czy komunikacja z nową Grupa klientów prowadzi do konieczności zmiany, dostosowania wizerunku do nowej pozycji rynkowej, czyli do repozycjonowania marki i rebrandingu.

Innym powodem zmian w Corporate Identity są działania konkurencji. Klienci oceniają rynek jako całość, jeżeli jedna lub kilka firm działających na rynku zmieni się, wpływa to na zmianę pozycji wizerunkowej każdego z konkurentów. Wyobraźmy sobie, że jedna z firm wprowadziła na rynek nowoczesny i innowacyjny produkt. Może ona łatwo zawłaszczyć sobie wizerunek lidera rynkowego. Jeżeli pozostałe firmy nie zmienia swojego wizerunku, straci on na wartości.

Trzecim powodem zmian Corporate Identity są negatywne wydarzenia, które dotknęły firmę lub ogólne problemy rynkowe. Słaby serwis, problemy z jakością produktu, nieterminowość lub niedotrzymanie obietnic może zdewaluować wizerunek.

Rebranding a Corporate Identity

Lekarstwem na powyższe sytuacje jest rebranding firmy. Najefektywniejsze i najszybsze jest wprowadzenie zmian w identyfikacji wizualnej firmy, restylizacja logo, nowy slogan i system identyfikacji. Właśnie zmiana identyfikacji wizualnej a nie kosztowne kampanie reklamowe, służą do odnowienia wizerunku. Jest tak dlatego, że zmiana identyfikacji pozostawia ślad na długo a kampania reklamowa trwa tylko tyle ile publikacje w mediach.

Efektem prac nad Corporate Identity jest instrukcja opisująca nowy docelowy wizerunek marki i elementy, które mają go lansować. Księga identyfikacji wizualnej – podręcznik dotyczący budowy i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej firmy lub grupy firm. Księga identyfikacji wizualnej (inne nazwy: Księga Tożsamości, corporate identity guide book, corporate identity manual) to kompendium wiedzy na temat sposobów i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej. Znaleźć w niej można wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania symboliki firmowej, stosowanych kolorów i typografii firmowej.

Brand & Corporate Identity

Corporate Identity – Identyfikacja wizualna firm:

- Strategie wizerunkowe i strategie pozycjonowania firm.

- Projektowanie identyfikacji wizualnej nowych firm.

- Rebranding jako zmiana wizerunku firm.

- Księga identyfikacji. Księga logo.

Corporate Identity – Wizerunek Produktów i Usług:

- Opracowanie wizerunku produktów i usług.

- Opracowania znaków towarowych i znaków handlowych.

- Rebrandign marek produktów i usług.

- Projektowanie architektury portfolio ofertowego.

Corporate Identity – Identyfikacja Holdingów:

- Audyty wizerunku holdingów.

- Identyfikacja wizualna holdingów i spółek zależnych.

- Rebranding wizerunku holdingów.

- Opracowania architektury porfela spółek.

Corporate Identity – Oznakowanie sieci dystrybucji:

- Opracowanie identyfikacji architektonicznej.

- Księgi identyfikacji architektonicznej.

Corporate Identity – Kreacja logo firm i znaków towarowych:

- Projektowanie i kreacja logo firm.

- Projektowanie znaków towarowych.

- Redesign i stylizacje logo firm oraz znaków towarowych.

- Projektowanie księgi logo.

Corporate Identity – Naming firm, produktów i usług:

- Opracowanie nazw firm (naming firm).

- Opracowanie nazw produktów i usług (naming produktów).

- Opracowanie sloganów firmowych i haseł reklamowych (naming reklamowy).

Read more