CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Metoda

Metoda projektowa, proces projektowania logo

Aby zagwarantować jakość projektów nasz zespół konsekwentnie realizuje procedurę doskonaleni propozycji. Procedura wyboru logo składa się z pięciu etapów: przekazania wiedzy, analizy oczekiwań, przygotowania i uczestnictwa w sesji oraz opracowania raportu końcowego. Raport zawiera dokumentację procesu projektowego oraz wersje cyfrowe projektu logo.

Wiedza i uwarunkowania
Aby pomóc klientom w dokonaniu najlepszego wyboru, zapoznajemy uczestników sesji z metodami obiektywnego wyboru i oceny logo. Wyjaśniamy również stosowane przez nasz zespół procedury oraz metodę zapewniającą najbardziej efektywną współpracę.

Strategia
Na wstępie na podstawie ankiety i rozmowy z konsultantem określamy oczekiwania Klienta w stosunku do nowego logo. Na tej podstawie opracowujemy arkusz oceny zaproponowanych symboli i znaków towarowych.

Realizacja wstępnej sesji kreatywnej
Znając preferencje Klienta, przygotowujemy odpowiednią liczbę logo do pokazania w formie prezentacji. Każde logo jest inne, prezentuje inny koncept plastyczny.

Sesja kreatywna i wybór
W trakcie specjalnie przygotowanej dla Klienta sesji prezentujemy kolejno propozycje logo. Są one prezentowane w sposób zapewniający możliwie największą obiektywność decyzji. Zadaniem Klienta jest wybór jednej – najlepiej odpowiadającej jego wymaganiom.

Dokumentacja
W tej części prac dopracowujemy ostateczna wersje i kolorystykę logo oraz przygotowujemy dokumentacje z zapisem komputerowym projektu.