CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Audyt wizerunku

Audyt symboliki firmowej i wizerunku marki

Logo firmowe to umiejętne połączenie nazwy firmy z odpowiednią formą graficzną. Właściwie zaprojektowane logo zawiera odpowiednio zaprogramowane skojarzenia klientów i jest zoptymalizowane pod względem form aplikacji, dzięki czemu staje się łatwe do zapamiętania i pomaga w zdobyciu dobrej opinii wśród klientów. Jest najczęściej wykorzystywanym i powielanym elementem identyfikacji, jest też najbardziej charakterystycznym i łatwym do zapamiętania elementem, wyróżniającym firmę.

A. Ocena dopasowania strategii marki do strategii biznesowej

Podstawą działania marki firmy jest wspieranie celów na polu biznesu. Badanie polega na przeprowadzeniu przez konsultantów strategicznych CODES Symbolika testów wizerunku i marki z punktu widzenia celów biznesowych firmy. Efektem końcowym jest raport z testów, wykonanych przy użyciu narzędzi diagnostycznych CODES Symbolika.

 1. Badanie spójności wizerunku firmy ze strategią biznesową (pola skojarzeń, kod symboliczny, integracja wizerunku ze strategią biznesową).
 2. Badanie spójności strategii marki ze strategią biznesową (osobowość, relacje, wartości, obietnica, pozycjonowanie – grupa celowa, rynek działania, wyróżnienie, integracja strategii marki ze strategią biznesową).

B. Ocena dopasowania symboliki / identyfikacji i prezentacji do strategii marki i wizerunku
Właściwy wizerunek i skuteczna strategia marki są przez firmę przekazywane otoczeniu poprzez całościowy system tożsamości, którego elementem jest symbolika firmowa. Badanie polega na przeprowadzeniu przez konsultantów strategicznych CODES Symbolika oceny stopnia, w jakim aktualna symbolika odzwierciedla pożądany przez firmę wizerunek. Efektem końcowym jest raport z oceny.

 1. Badanie spójności symboliki firmowej ze strategią marki (logika doboru logo do formy komunikacji, zależność stylu graficznego z pozycjonowaniem rynkowym).
 2. Badanie spójności symboliki firmowej z wizerunkiem firmy (ocena stylu komunikacji ze strategią marki, ocena kodu symbolicznego elementów wizerunkowych i symboliki).

C. Ocena budowy graficznej logo firmowego
Dobre logo to nie tylko ładna forma graficzna, ale przede wszystkim odpowiednio zaprogramowane skojarzenia adekwatne do profilu działania firmy i cech marki. Badanie polega na przeprowadzeniu przez specjalistów CODES Symbolika oceny określającej jakie cechy i skojarzenia są zakodowane w logo firmowym. Efektem końcowym jest raport z oceny.

 1. Opis i ocena skojarzeń formy graficznej (ocena spójności kodu symbolicznego z oczekiwanym wizerunkiem, porównanie symboliki do konkurentów, relacje zastosowane w logo do trendów i tendencji w projektowaniu symboliki korporacyjnej).
 2. Opis i ocena skojarzeń kolorystyki firmowej (ocena spójności kodu kolorystycznego z oczekiwanym wizerunkiem, porównanie alternatywnych kolorów).
 3. Opis i ocena ikonografii i kodu symbolicznego znaku (znaczenie form graficznych, stylistyka form graficznych, komunikatywność symboliczna form graficznych).

D. Badanie poprawności ergonomicznej logo firmowego
To w jaki sposób forma graficzna jest odbierana przez człowieka jest uzależnione od wielu czynników związanych z psychofizjologią widzenia. Badanie polega na przeprowadzeniu przez specjalistów CODES Symbolika szeregu testów mających określić cechy ergonomii logo firmowego. Efektem końcowym jest raport zawierający ocenę czytelności logo i opis cech ergonomii logo firmowego.

 1. Badanie poprawności postrzegania (testy postrzegania, testy rozpoznawalności form).
 2. Badanie uwarunkowań poprawnego postrzegania (testy dystansu, testy proporcji).
 3. Badanie podatności na deformacje (testy deformacji graficznych, testy zniekształceń optycznych).

E. Ocena poprawności wykonania technologicznego
Badanie polega na ocenie przez specjalistów CODES Symbolika możliwości wykonaniu logo firmowego w różnych technologiach stosowanych przy jego aplikowaniu na nośniki identyfikacji firmy. Efektem końcowym jest raport zawierający poszczególnych technologii oraz sugestie zmian.

 1. Ocena możliwości odwzorowania kolorów firmowych w różnych technologiach wykonania.
 2. Ocena możliwości odwzorowania szczegółów w różnych technologiach wykonania – określenie wielkości minimalnej logo.
 3. Ocena wielkości minimalnej logo dla różnych technologii wykonania.