CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Księga identyfikacji wizualnej

Księga identyfikacji wizualnej

Inne nazwy: księga tożsamości, corporate identity guide book, corporate identity manual – podręcznik dotyczący budowy i zasad stosowania systemu identyfikacji wizualnej firmy lub grupy firm. Jest kompletnym materiałem zawierającym projekty oznakowania nośników identyfikacji lub opakowań produktów danej firmy. Opisuje wytyczne dotyczące sposobu wykorzystywania tych nośników. Pierwszym rozdziałem jest księga znaku (logo book), zawierająca wszelkie niezbędne informacje, zalecenia i wskazówki na temat stosowania logo firmy, kolorów i typografii firmowej.

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) w przypadku dużych systemów jest podzielona na rozdziały grupujące poszczególne nośniki pod względem ich funkcji i przeznaczenia. Jest przeznaczona głównie dla pracowników firmy, wykonawców nośników reklamowych, agencji reklamowych projektujących kampanie reklamowe i firm public relations. Spełnia bardzo ważną rolę w firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i w grupach kapitałowych, pomagając integrować i zarządzać symboliką grupy.

Księga systemu identyfikacji wizualnej najczęściej występuje w formie elektronicznego przewodnika z zapisem wzorców, technologii, procedur produkcji wszelkich elementów identyfikacji i prezentacji marki. Manual gromadzi w jednym miejscu wszelkie informacje o logo i oznakowaniu firmy, wszelkie formy reklamowe i materiały prezentujące firmę. Jest podstawą do opracowywania wizualizacji kampanii reklamowych.