CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Księga znaku / logo book

Księga znaku / logo book

Księga znaku / logo book to wewnętrzny dokument firmowy zawierający normy i wzory stosowana logo firmy lub produktu. Podstawowym celem księgi jest zestawienie w jednym miejscu wszelkich informacji i wzorców niezbędnych do poprawnego wykorzystywania logo.

Księga znaku / logo book jest dokumentacją użytkową przeznaczoną dla pracowników firmy, głównie działów marketingu i komunikacji korporacyjnej, wykonawców elementów identyfikacji wizualnej oraz agencji reklamowych i grafików. Dokumentacja ma formę multimedialnej prezentacji na płycie CD lub DVD, a w bardziej zaawansowanej wersji - strony internetowej lub części intranetu. Zastosowanie takiej formuły pozwala na bieżące jej aktualizowanie i uzupełnianie, umożliwia zdalny dostęp do wszelkich wzorców cyfrowych i standardów stosowania symboliki. Księga identyfikacji wizualnej w pierwszym rozdziale zawiera zawsze księgę znaku.

Dobrze zaprojektowana Księga znaku / logo book jest efektywnym narzędziem marketingowym, wpływającym na jakość reprodukowania symboliki firmowej. Dobrze odwzorowywane logo firmy to podstawa budowania świadomości marki. Dodatkowym argumentem za opracowaniem księgi identyfikacji i księgi znaku jest znaczne obniżenie kosztów produkcji elementów identyfikacji. Firmy posiadające zapisaną w tej formie dokumentację nie mają kłopotów z utrzymaniem jakości reprodukcji logo, właściwym jego pozycjonowaniem na materiałach informacyjnych i marketingowych. Wpływa to na skrócenie czasu prac przygotowawczych i projektowych, dzięki czemu personel marketingowy może poświęcać czas na inne działania.