CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Projektowanie logo produktów i usług

Kreacja logo produktów i usług

Choć myślimy słowami, wiele informacji odbieramy za pomocą wzroku. Z tego właśnie wynika ogromna rola logo w procesie kreowania marki produktu. Odpowiednio dobrane logo, odzwierciedlające charakter oferty lub produktu, może stać się jego najskuteczniejszym sprzedawcą. Logo produktów muszą ściślej dopasowane do oferty niż logo firm.

Jakie cechy powiny posiadać dobre logo produktów?

Po pierwsze – rozpoznawalność. Logo produktów musi być łatwe do zapamiętania i rozpoznania. To, czy takie będzie, zależy od rynku na którym działa firma. Wiadomo, że przedsiębiorstwo działające na bardzo konkurencyjnym rynku będzie miało większe problemy z wylansowaniem loga. Dlatego powinno położyć większy nacisk na jego indywidualność i wyróżnienie. Logo produktów musi się wyróżniać na tle konkurentów. Bez wyróżnienia trudno budować wysoką świadomość i rozpoznawalność marki.

Po drugie – atrakcyjność. Dość łatwo możemy stwierdzić, które logo produtków są ładne, a które brzydkie. Estetyka kolorystki, plastyczność form graficznych, wpływa na postrzeganie firmy i logo produtków. Jednocześnie, dzięki wykorzystaniu różnych symboli, skojarzeń, logo produktów może mieć nadany ładunek znaczeniowy, który sprawi, że będzie ono przekazywało do odbiorcy pozytywny komunikat.

Po trzecie – unikatowość. Na każdym rynku panują pewne konwencje. W branży transportowej są firmy z autem w logo, w budownictwie z elementami architektonicznymi. Aby się odróżnić, należy wystrzegać się tworzenia konstrukcji z ich użyciem. Nie wystarczy jednak być innym. Trzeba pokazać sie jako lepszy od konkurentów. W logo produktów można zaprezentować unikalne cechy oferty.

Dobre logo produktów i usług jest podstawą sukcesu rynkowego. Logo produktów jest najczesciej znakiem towarowym lub znakiem handlowym. Jak przeprowadzić stylizacje znaku towarowego? Jak opracować wyróżniające logo produktów?

Logo produktów – kształtowanie wizerunku produktów.

Nowy znak towarowy produktu, nowe logo produktów nie zawsze musi być zupełnie nowe. Można tak przeprowadzić redesign, że każdy oglądający rozpozna w nowym znaku graficznym  markę, która podpisuje się pod ofertą. Stylizacja znaku towarowego, redesign logo produtów, ma na celu odświeżenie wizerunku marki. W stylizacji logo produktów nie chodzi o zerwanie z tradycją i historią a o jej aktywne wykorzystanie. Działanie takie jest najczęściej wynikiem analizy wizerunku i dostrzeżenia ograniczeń w sile komunikacyjnej symboliki oznakowującej produkt. Najczęściej zmiany w produkcie pociągają za sobą konieczność zmian znaku towarowego. Logo produktów tak jak wzornictwo się starzeje. Produkty z lat 60.tych rażą nas swoim archaicznym wzornictwem. Nowe produkty wymagają nowej symboliki. Stylistyka przeszłości wyglądała inaczej niż ta obecna. Tak też jest z oznakowaniem produktów. Należy co jakiś czas przyjżeć się krytycznie swojemu produktowi i jego wizerunkowi na tle liderów rynkowych. Warto cenić, czy nie potrzeba przeprowadzić stylizacji lub korekty plastycznej, czy nie potrzebny jest rebranding. Zmiana logo pproduktów jest elementem strategii marketingowej zwanej repozycjonowaniem. Forma logo produktów wpływa na branding firmy i sposób komunikowania się z klientami i konsumentami.

Jak przeprowadzić redesign znaku towarowego / logo produktów?

Logo produktów to grafika. Klienci i konsumenci komunikują się, odbierają sygnały ze świata zewnętrznego  w większości zmysłem wzroku. Przy projektowaniu nowej identyfikacji należy pamiętać o głównym celu projektu – o ulepszeniu wizerunku produkytu i wzmocnieniu odróżnienia od konkurentów. W projekcie stylizacji logo produktów mogą pojawić się nowe elementy graficzne, czasami znak ulega uproszczeniu lub zmieniony na nowszy zostaje logotyp (forma graficzna nazwy produktu). Często logo produktów otrzymują nową, przestrzenną formę. Popularnym zabiegiem stylistycznym jest nadanie symbolice nowej kolorystyki. Nie musi ona być zupełnie nowa, może zachowywać tonację ale uzyskać nowy wyraz plastyczny.

Rynek zmienia się z dnia na dzień. Zmieniają się konkurenci wprowadzając nowe oferty lub nowe elementy komunikacji. Zmieniają się upodobania u gusty klientów.  Codzienne zmiany na rynku, zmiany w otoczeniu konkurencyjnym powodują, że stare opracowania graficzne tracą na atrakcyjności. Wtedy logo produktów na tle konkurencji wygląda nudno i nieatrakcyjnie. To sytuacja, kiedy trzeba ingerować w formę plastyczna oznakowania produktu. Trzeba się zmieniać zgodnie z rytmem zmian na rynku. Ci którzy stoją w miejscu zostają w tyle za zmianami na dynamicznym rynku. Pomagamy firmom odmłodzić i unowocześnić wizerunek produktów. Rozumiemy tradycje i umiemy ja innowacyjnie wykorzystać do budowy nowego, lepszego wizerunku. Potrzeba nowego designu, nowego logo produktów.

Z projektowaniem logo produktów wiąże się projektowanie nazw produktów.

Dobre nazwy produktu to podstawa sukcesu rynkowego.

Wybór nazwy dla produktu lub usługi jest decyzją kluczową dla sposobu komunikowania marki. Tworzymy nazwy przygotowane w różnych aspektach do stosowania w działaniach marketingowych i promocyjnych. Projektowanie logo produktów jest ściśle powiązane z projektowaniem nazw.

Jakie cechy posiadają nazwy produktów realizowane przez nasz zespół?

Zła nazwa sukcesowi szkodzi, ogranicza markę, a w porównaniu z konkurentami wypada blado i niekonkurencyjnie. Wszystkie zaprojektowane nazwy produktów i usług mają gwarantowane domeny internetowe, sprawdzamy ich znaczenie w innych językach. Jednym z składowych oferty może być badanie, jak konkurenci chronią prawnie swoje marki na określonych rynkach i w określonych branżach. Dla uzyskania dodatkowych gwarancji możliwe jest przeprowadzenie badań rynkowych lub badań konsumenckich.

Wybór nazwy dla produktu lub usługi jest decyzją strategiczną. Tylko z bezpieczną i skuteczną nazwą można zbudować silną markę. Aby to było możliwe nazwa musi spełniać dwa podstawowe kryteria: kreatywnie wyróżniać i gwarantować bezpieczeństwo. Podobnie jest z logo produktów.

Jak projektować nazwy produktu?

Tworzymy nazwy poduktów, które są łatwe do zapamiętania, bezpieczne w różnych aspektach ich stosowania oraz są efektywnym narzędziem współtworzącą silną markę. Nasze opracowania pozwalają marce szybko wyróżnić się na rynku i pozytywnie wyróżnić się od konkurentów. W wypadku projektów nazw, które mają być stosowane w kampaniach reklamowych, wymagana jest zdecydowanie większa perswazyjność nazwy oraz silniejsze powiązanie z ofertą niż w projektach nazw firmowych. Marki ofert podlegają częstszemu niż marki firm repozycjonowanie. Zgodność marki z segmentacją i strategią komunikacji jest warunkiem koniecznym jakości projektu. Projektujemy nazwy dostosowane do różnych kultur, rynków i odbiorców. Projektujemy nazwy pojedynczych marek jak i nazwy dla całych rodzin produktów, asortymentów i submarek.

Pozycjonowanie nazwy produktu

Pozycjonowanie aby było skuteczne wymaga współgrania nazwy i hasła reklamowego. W wielu wypadkach realizujemy projekty integrujące te dwa elementy komunikacji werbalnej.

Zasady projetowania nazwy produktu

Tworzymy nazwy produktów, które są łatwe do zapamiętania, bezpieczne w różnych aspektach ich stosowania oraz są efektywnym narzędziem współtworzącą silną markę. Odpowiednia nazwa dla firmy, produktu lub usługi pozwala marce szybko wyróżnić się na rynku i pozytywnie wyróżnić się od konkurentów. Konsekwencją prac nad nazwą są projekty logo produtków i uslug. Optymalny proces kreowania marki to taki, w którym projektowanie logo produktów łaczy się z kreacją nazwy produktów.