CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Rebranding / redesign logo

Redesign logo – nowy i lepszy wizerunek firmy

Identyfikacja i odróżnienie firmy jest podstawowym narzędziem budowania wysokiej świadomości marki i kształtowaniu lepszego od konkurentów wizerunku firmy. Jeżeli logo na tle konkurencji jest nudne, wygląda blado i archaicznie, warto przeprowadzić jego redesign. Redesign logo jest elementem repozycjonowania marki. Celem takich działań jest poprawa wizerunku firmy i wzmocnienie jej siły konkurencyjnej. ReBranding polega na budowaniu przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem przewagi wizerunkowej.

Redesign logo polega na takim jego zmodyfikowaniu, że zachowa ono stary charakter ale uzyska nową, lepsza formę. Czyli klienci będą dalej korzystali z reputacji firmy wybierając jej ofertę, ale zauważą, że firma idzie z duchem czasu, unowocześnia się i rozwija. Dla wielu rynków modyfikowanie symboliki firmy, redesign logo to cykliczny proces, który przeprowadzany jest raz na kilka lat. Tak jest w wypadku produktów konsumpcyjnych, na rynku motoryzacyjnym i w branżach technologicznych. Starzenie się grafiki jest procesem związanym ze zmianami stylistyki wzornictwa. Postęp techniczny, mody, innowacyjność, nowe standardy produkcji wymuszają na projektantach postęp i zmiany. Logo firmowe to komunikat czym jest firma, na jakim rynku działa i co ją pozytywnie odróżnia od konkurentów. Jeżeli nie będzie na czasie, cały wizerunek firmy będzie na tym cierpiał. Warto od czasu do czasu zestawić swoje logo z symbolami konkurentów i liderów wizerunkowych.

Na czym polegać może stylizacja logo?
Istnieje kilka technik przeprojektowywania log firmowego. Opierają się one na mniej lub bardziej intensywnym ingerowaniu w formę bazową. Oto kilka przykładów strategii zmian stylistyki logo. W projekcie stylizacji logo mogą pojawić się nowe elementy graficzne, czasami logo ulega uproszczeniu lub zmieniony na nowszy zostaje logotyp (forma graficzna nazwy firmowej). Często logo otrzymuje nową, przestrzenna formę. Częstym zabiegiem stylistycznym jest redesign logo poprzez nadanie nowej kolorystyki. Nie musi ona być zupełnie nowa, może zachowywać tonację ale uzyskać nowy wydźwięk gamy kolorystycznej. Elementem decydującym o sukcesie stylizacji logo jest zachowanie jego rozpoznawalnego dla klientów charakteru.

Rynek zmienia się z dnia na dzień Zmieniają się konkurenci, zmieniają upodobania klientów. Nie warto stać w miejscu, bo ci, którzy stoją zostają w tyle. Pomagamy firmom odmłodzić i unowocześnić wizerunek poprzez redesign logo. Rozumiemy tradycje i umiemy ja innowacyjnie wykorzystać do budowy nowego wizerunku firm. Logo firmowe to nie tylko grafika. W jego stylizacji najważniejsze nie są względy estetyczne a ingerencja w wizerunek i sposób postrzegania firmy na rynku. Przy projektowaniu nowej formy, przy redesign logo należy pamiętać o głównym celu projektu – o budowaniu odróżnienia od konkurentów.

Stylizacja logo, repozycjonowanie wizerunkowe firmy

Identyfikacja wizerunkowa firmy jest podstawowym elementem w budowaniu świadomości marki i kształtowaniu wizerunek firmy. Jeżeli logo na tle konkurencji jest nudne, wygląda blado i archaicznie, warto przeprowadzić redesign logo.  Proces redesignu logo jest elementem repozycjonowania marki.  Celem takich działań jest poprawa wizerunku firmy i wzmocnienie jej siły konkurencyjnej. Przestylizowane logo musi być tak zrealizowane, że dla klientów i partnerów firmy zmiana będzie na tyle mała, że od razu rozpoznają markę, ale na tyle duża, że zobaczą oni w nowej formie logo nowa wizje firmy. W tym tkwi siła zmiany logo. Nie na odrzuceniu reputacji i wizerunku, a na jego kreatywnym udoskonaleniu, rozwinięciu i podniesieniu na poziom wyższy. Takie podejscie z jednej strony zachowuje ciągłość pozytywnych cech marki, z drugiej strony daje firmie możliwość zmiany tych cech wizerunku, które utrudniają konkurencyjne działania rynkowe. Redesign logo jest sygnałem dla otoczenia, że firma sie zmienia.

Wizerunek firmy to odwzorowanie niepowtarzalnych i charakterystycznych dla firmy atrybutów. Każdy element oznakowania lub komunikacji firmy, począwszy od nazwy, przez symbol, logo, kolorystykę, identyfikacje wizualną i graficzną, aż po wszelkie akcydensy, materiały informacyjne i promocyjne buduje świadomość i wizerunek marki. Starzenie się grafiki jest procesem naturalnym, tak jak zmiana stylistyki wzornictwa. Postęp techniczny, zmiany mody, nowe standardy reprodukcji wymuszają na projektantach postęp i innowacyjność. Logo firmowe to komunikat czym jest firma, na jakim rynku działa i co ją pozytywnie odróżnia od konkurentów. Gdy obraz logo nie prezentuje oczkiwanego wizerunku potrzebny jest redesign logo.

Na czym polegać może redesign logo?

Redesign logo jako Uproszczenie logo. Polega na usunięciu elementów zbędnych, zamazujących wyraz znaku, rozpraszających uwagę. Tak postąpiło Apple usuwając kolorowe paski ze swojego logo, na rzecz prostej mono barwnej formy nadgryzionego jabłuszka.

Redesign logo jako Nadanie formy trójwymiarowej. To zabieg, który powoduje wzrost jakości plastycznej logo. Logo Xerox to przestrzenna czerwona kula z pasami ją obiegającymi.

Redesign logo jako Zmiana kolorystyki. Nowe kolory, nowa gama kolory zmienia jego wyraz, natomiast forma znaku pozostaje ta sama, tak samo rozpoznawalna dla klientów. Tak postapił IBM wprowadzając pasiaste logo w barwie niebieskiej.

Redesign logo jako Zmiana kompozycji. Polega na położeniu akcentów plastycznych na inne niż dotychczas elementy grafiki. Logo Kodaka ograniczyło się do prostego napisu w czerwonym kolorze, zniknęło charakterystyczne czerwono żółte tło.

Redesign logo jako Zmiana wyrazu logo. Ta sama forma graficzna ale prezentowana innymi elementami plastycznymi.  Pepsi ma w logo obecnie uśmiechnięte niebiesko czerwone koło.

Rynek zmienia się z dnia na dzień. Zmieniają się konkurenci. Zmieniają upodobania klientów.  Nie warto stać miejscu, bo ci którzy stoją zostają w tyle. Pomagamy firmom odmłodzić i unowocześnić wizerunek. Rozumiemy tradycje i umiemy ja innowacyjnie wykorzystać do budowy nowego wizerunku firm. Warto zainwestowac niewielkie środki w redesign logo, aby uzyskac zwrot z inwestycji w binzesie.

Jaki powinien być system identyfikacji wizualnej? Idea redesign logo.

Po pierwsze firma musi mieć indywidualny charakter i własny styl. Projektowanie identyfikacji wizualnej nie polega na oznakowaniu jak największym logo elementów działania firmy. Potrzeba przeanalizować oznakowanie konkurentów i zastanowić się jakimi elementami można się od nich odróżnić i wyróżnić.  Lekarstwem na podobieństwo jest redesign logo. Po drugie musi być kompletny i konsekwentny. Oznakować należy wszystkie elementy działania firmy. Oszczędności w oznakowaniu firmy zmniejszają szanse na jej zauważenie i zapamiętanie. Konsekwentny, to znaczy zachowujący jednakowe wzornictwo oznakowania na wszystkich elementach. Czyli te same motywy plastyczne powinny łączyć oznakowanie wizytówki i tablicy informacyjnej na budynku. Redesign logo pomaga zachowac spójność. Po trzecie musi być dostosowany do charakteru i sposobu działania firmy. W zależności od rynku, sposoby działania i charakteru firmy różne grupy elementów pełnią wiodącą rolę w identyfikacji marki. Dla firmy transportowej oznakowanie samochodów jest elementem o kluczowym znaczeniu. Dla banków oznakowanie placówek  pełni dominującą rolę z identyfikacji firmy. Dla przykładu firmy ubezpieczeniowe komunikują się z klientami za pomocą druków: regulaminów i polis. Nie znaczy to, że firmy te nie stosują innych elementów identyfikacji, lecz ich znaczenie jest niewspółmiernie mniejsze dla kształtowania obrazu i reputacji firmy. Redesign pozwala zachować wyróżnienie marki.

Celem każdej firmy jest rozwój, który przejawia się w wejściu na nowe rynki, poszerzeniu oferty czy w fuzji, akwizycji lub zmianie oferty. Codzienne zmiany na rynku, zmiany w otoczeniu konkurencyjnym powodują, że stare logo traci na atrakcyjności. Wtedy logo na tle konkurencji wygląda nudno i nieatrakcyjnie. To sytuacja, kiedy trzeba ingerować w formę logo. To sytuacja gdy potrzebny jest redesign logo.