CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Identyfikacja wizualna firm

Identyfikacja wizualna firm

Systemy identyfikacji wizualnej spełniają ważną rolę w procesie kształtowania marek. Mamy tu do czynienia z dwoma podstawowymi, powiązanymi ze sobą pojęciami. Pierwsze to tożsamość firmy, czyli zespół indywidualnych cech tworzących jej osobowość, wyobrażenie o firmie, które chcielibyśmy, aby mieli o niej klienci i kontrahenci. Drugie to wizerunek firmy, czyli inaczej wyobrażenie, jakie środowisko ma o firmie teraz.

Tożsamość komunikowana jest otoczeniu firmy jako identyfikacja wizualna firm. Z jednej strony system ten jest nośnikiem informacji o przedsiębiorstwie, np. dla reklam, korespondencji firmowej, materiałów informacyjnych, sponsoringu, itd. Z drugiej sam niesie pewne zaprogramowane wartości i informacje zakodowane w nazwach, symbolach firmowych, czy hasłach reklamowych umieszczanych na nośnikach systemu.

Identyfikacja wizualna firmy to zarówno identyfikacja werbalna (np. stosowanie nazwy przedsiębiorstwa, produktów, haseł i sloganów) jak i graficzna (np. użycie znaku graficznego, logotypu, logoznaku). Pomagają one komunikować najważniejsze korzyści oferty jaką dysponuje firma i pozwalają na odróżnienie jej od konkurencji. Obie formy identyfikacji wspierają się wzajemnie. Dają możliwość wyróżniania przedsiębiorstwa i jego oferty – w sposób jednoznaczny, pełny i trudny do podrobienia. Identyfikacja wizualna firmy powinna tworzyć jeden spójny system komunikacji z otoczeniem.

Identyfikacja wizualna firm może składać się z następujących grup nośników identyfikacji:

  • oznakowanie firmy (druki firmowe, druki biurowe, itp.),
  • prezentacja firmy (materiały reklamowe, gadżety, sponsoring, itp.),
  • oznakowanie architektoniczne (oznakowanie dojazdu do firmy, oznakowanie zewnętrze i wewnętrzne budynków firmowych, agencji, przedstawicielstw, itp.),
  • oznakowanie produktów (produkty i opakowania, materiały informacyjne o produkcie, itp.).

 

Co powinieneś zrobić, aby Twoja firma została zauważona na rynku, a następnie była rozpoznawana przez klientów? Co to jest identyfikacja wizualna firm i jak tworzyć unikalny i pożądany wizerunek? W jaki sposób dopasować barwy do charakteru firmy? Jak sprawić, aby opakowanie Twojego produktu wyróżniało się spośród opakowań konkurencyjnych.

Rola kolorów a identyfikacja wizualna firm

Kolorystyka firmowa jest jednym z podstawowych elementów systemu identyfikacji wizualnej obok nazwy, symbolu firmy oraz czcionki. Kolor wpływa na styl prezentacji przedsiębiorstwa i ułatwia jego rozpoznanie na rynku. Wybór barw zależy od założonego celu i przewidywanej reakcji odbiorców. Identyfikacja wizualna firm jest podstawą ich wyróżnienia na rynku.

Poprzez konsekwentne użycie określonych barw klientom łatwiej jest zidentyfikować daną firmę. Wybrane kolory ściśle się z nią wiążą, np. z Coca-Colą kojarzymy czerwień, z Fuji – zieleń itp. Również celowe zestawienie kolorów z rodzajem czcionki decyduje o czytelności symbolu. Identyfikacja wizualna firm wpływa znacząco na znajomość świadomość rynkową marki.

Wykorzystując właściwą kolorystykę, kształtujemy wizerunek firmy, którego odzwierciedleniem jest jej reputacja firmy. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. jako instytucja z wieloletnią tradycją stosuje granat – symbol odpowiedzialności, niezależności i inteligencji. Kolor jest silnym elementem budowania wizerunku a identyfikacja wizualna firm opiera się na konwencji percepcji kolorów.

Dobór odpowiednich kolorów do kształtu logo i znaku graficznego ułatwia jego przyswojenie i zapamiętanie przez odbiorcę. Ponadto, instytucje zajmujące się określoną działalnością mogą tę aktywność podkreślić za pomocą barw, np. organizacje koncentrujące się na ochronie środowiska stosują w swoim logo zazwyczaj barwy “ekologiczne”, takie jak: zielony, żółty, brązowy etc. Identyfikacja firm jest ściśle powiązana z kolorystką. Zamierzone wykorzystywanie tego samego kodu kolorystycznego ułatwia odbiorcom dostrzec sieci zależności istniejące na przykład między oddziałami a firmą-matką. Identyfikacja wizualna firm, które tworzą większe organizacje stosuje kolor jako element budujący spójność prezentacji lub element odróżni jacy spółki w ramach grupy. Konsekwentne używanie barw pozwala przedsiębiorstwu odróżnić od siebie własne obszary działania. Aby podkreślić odrębność swych filii, Renault stosuje trzy kolory: żółty dla samochodów osobowych, czerwony dla ciężarowych, zielony zaś dla pojazdów rolniczych. Kolorystyka nie tylko tworzy styl marki ale powoduje, że identyfikacja wizualna firm ma funkcje użytkowe.

Dobór kolorystyki firmowej a identyfikacja wizualna firm

Wybrane kolory firmowe w logo lub logotypie powinny funkcjonować w połączeniu z innymi elementami systemu jakie tworzy identyfikacja wizualna firmy, czyli z nazwą i symbolem. Barwy te należy umieszczać na drukach firmowych, materiałach promocyjnych, samochodach służbowych, firmowej odzieży pracowników. Nie można zapomnieć o elewacjach, tablicach informacyjnych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków firmy. Kolory firmowe tworzą tło symbolu i nazwy lub są ich elementami. Mogą też występować samodzielnie, np. na służbowych krawatach pracowników biurowych, meblach itp.

Dokonując wyboru barw firmowych, trzeba wziąć pod uwagę: charakter prowadzonej działalności, cel, możliwość stosowania kolorystyki firmowej na opakowaniach, a także techniczne ograniczenia używania kolorów firmowych na nośnikach systemu identyfikacji wizualnej, wykonanych z różnego typu materiałów. Identyfikacja wizualna firm jest integralnie połączona z systemem kolorystki korporacyjnej i kolorystyki produktowej.

Decydując się na barwę, która stanie się podstawą identyfikacji wizualnej, należy uwzględnić też wrażenie, jakie wywołuje logo ona na odbiorcach. Dobrze byłoby, gdyby wybrany kolor wyróżniał firmę spośród innych. Nie można również przesadzić z liczbą kolorów. Liczy się ich dobór pod kątem potencjalnego nabywcy, z uwzględnieniem takich czynników socjologicznych, jak: wiek, płeć, status społeczny, wykształcenie itp.

Identyfikacja wizualna firm oddaje w ten sposób ducha i ideę działania firmy ale także dostosowuje sposób komunikacji do grupy docelowej.

Czas jakiś temu było głośno w związku ze sprawą dotyczącą znaków towarowych właściciela sieci stacji benzynowych British Petroleum. Jego charakterystyczne połączenie kolorów zielonego i żółtego wykorzystał właściciel kilku stacji benzynowych w Wielkopolsce. Ponieważ rozmowy firmy BP mające na celu nakłonienie przedsiębiorcy do zmiany koloru żółtego na inny zakończyły się fiaskiem, sprawa trafiła do sądu. Sąd I instancji uznał, że przedsiębiorca z Wielkopolski dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszył prawo ochronne na znaki towarowe upodabniając swoje logo do identyfikacji wizualnej koncernu. Sąd II instancji zaś oddalił żądania BP. Z kolei SN uchylił wyrok sądu II instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpatrzenia, a SA uznał fakty ustalone przez sąd I instancji. Zgodnie z art. 5 ustawy z 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego logo używanego wcześniej zgodnie z prawem do identyfikacji innej firmy. Budowanie kolorystyki firmowej nie kończy się w chwili wyboru odpowiedniej barwy. Na nic zda się choćby najbardziej przemyślany wybór, jeśli nie zostanie wdrożony z pełną konsekwencją jako system identyfikacji wizualnej. Zamiast jednolitego, spójnego wizerunku profesjonalnej firmy osiągniemy efekt zupełnie odwrotny (w dodatku przy dużych kosztach). Przeformułowując nieco myśl Ockhama, nie można też mnożyć kolorów (oryg. bytów) ponad potrzeby. Im mniej barw, tym tańsza produkcja wielu materiałów reklamowych i identyfikacyjnych. Większa liczba kolorów powoduje większe prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i odstępstw. Warto też pomyśleć o zastrzeżeniu kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Identyfikacja wizualna firm i elementy ją tworzące podlegają ochronie prawnej, pod warunkiem że są odpowiednio zgłoszone do ochrony jako znaki towarowe.