CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Projekt logo IBA Bioton

IBA Bioton

Połączenie się firmy Bioton z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków wiązało się z wprowadzeniem nowej marki i wymagało zbudowania nowego systemu tożsamości. Powstała nowa symbolika, zaprojektowano nową strategię prezentacji i komunikacji dla produktów firmy Bioton. System opakowań, materiałów informacyjnych i ekspozycyjnych oparto na prostym, lecz bardzo charakterystycznym motywie graficznym.

Zakres prac: audyt wizerunku, projektowanie nazwy firmy, rebranding / redesign logo, identyfikacja wizualna firmy i grupy kapitałowej, projektowanie systemu opakowań, księga znaku, księga identyfikacji wizualnej.