CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Projekt logo Gaz Ziemny

Gaz Ziemny

Jako podstawowe założenie przyjęto stworzenie marketingowych podstaw komunikacji z otoczeniem. Po analizach CODES zaproponował stosowanie nazwy Polski Gaz. Nazwa ta wskazuje z jednej strony na narodowy charakter i strategiczną dla kraju pozycję firmy, z drugiej zaś wiąże wizerunek firmy z jej produktem, gazem ziemnym.

Zakres prac: audyt wizerunku, projektowanie nazwy firmy, projektowanie logo firmy, identyfikacja wizualna firmy, księga znaku, księga identyfikacji wizualnej.