CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Projekt logo Axtone

Axtone

W efekcie prac projektowych powstała silna międzynarodowa marka, która stała się skutecznym narzędziem budowania pozycji lidera, rozwoju oferty produktowej oraz ekspansji na nowe rynki, co wpłynęło bezpośrednio na zwielokrotnienie wartości firmy. Firma z sukcesem przeszła transformację jakościową z lokalnego lidera rynku polskiego
do podmiotu, nadającego ton postępowi technicznemu w zakresie zderzaków kolejowych w Europie.

Zakres prac: audyt wizerunku, projektowanie nazwy firmy, projektowanie logo firmy, identyfikacja wizualna firmy, księga znaku, księga identyfikacji wizualnej.