CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Redesign logo Tyskie

Tyskie

Firma chcąc rozszerzyć swoją działalność postawiła sobie za cel ekspansję poza obszar Górnego Śląska. Realizację przyjętej strategii wesparto odpowiednimi zmianami w wizerunku. Nowa nazwa – Tyskie Browary Książęce ułatwiła postrzeganie jej jako markę ogólnokrajową. Zrestylizowano także logo, któremu nadano bardziej współczesną formę. Kolejnym krokiem było stworzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej oraz opracowanie sposobu komunikacji i prezentacji.

Zakres prac: audyt wizerunku, projektowanie nazwy firmy, projektowanie logo firmy, identyfikacja wizualna firmy, identyfikacja wizualna firmy i grupy kapitałowej, księga znaku, księga identyfikacji wizualnej.