CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

System identyfikacji wizualnej firmy i marki

identyfikacja wizualna firmy, Publikacje

Brak komentarzy


Share this post

System identyfikacji wizualnej jest narzędziem marketingowym, które poprzez powielanie symboliki, czyli nazwy i logo firmy, ma budować wyższą świadomość marki. System identyfikacji poprzez indywidualny charakter oznakowania ma ponadto kształtować unikalny wizerunek. Jak zaprojektować taki system identyfikacji wizualnej firmy lub marki?

System identyfikacji wizualnej sieci kawiarni
System identyfikacji wizualnej sieci kawiarni

System identyfikacji wizualnej.

System identyfikacji wizualnej ma wyróżniać firmę od konkurentów i budować wysoką świadomość marki wśród klientów i kontrahentów. Złe oznakowanie firmy na pewno nie przysporzy firmie klientów, a dodatkowo może zepsuć wizerunek. Nie ma logo zupełnie złych. Są tylko źle i nieefektywnie używane. Dobra nazwa, sugestywny symbol na pewno pomagają. Ale decyzja o zmianie nazwy lub rebrandingu poprzez modyfikacje logo jest trudna. Źle oznakowane, brudne i nieestetyczne pojazdy firmowe mogą działać negatywnie. Budują złą opinie o firmie. Wiele elementów identyfikacji pełni funkcje reprezentacyjną. Tak na przykład jest z reprezentacyjnymi holami siedzib firm. Nie tylko widzą je klienci i kontrahenci, pojawić się one mogą jako tło w wywiadach z zarządem firmy. Można umieszczać je w katalogu lub prezentacji firmy.

System identyfikacji wizualnej – prezentacja marki.

Odpowiedzią na takie potrzeby jest dobrze zaprojektowany system identyfikacji wizualnej, eksponujący w najlepszy możliwy sposób logo firmowe i jej nazwę marketingową. System identyfikacji wizualnej to najbardziej podstawowy zestaw elementów budujących świadomość marki i jej rynkową rozpoznawalność. Cechą charakterystyczną jaką ma dobry system identyfikacji wizuelnej jest jego unikalność. Raz zaprojektowany i wdrożone oznakowanie trwa przez wiele lat. To oznakowanie firmy znacząco odróżnia od działań reklamowych w mediach. Reklama wymaga stałego powielania, a to wiąże się z wysokimi kosztami. Oznakowanie jest jednorazową inwestycją. Dla przykładu dobrze oznakowany pojazd firmowy ma nawet kilka milionów oglądu rocznie. Dobrze, to znaczy charakterystycznie ale i efektywnie. Zbyt wiele Informacji zmniejsza czytelność oznakowania.

System identyfikacji wizualnej firmy obejmuje wszystkie atrybuty i formy jej działania. System obejmuje druki firmowe, oznakowanie budynków, oznakowanie pojazdów firmowych, ubiory firmowe pracowników, gadżety i upominki, oznakowanie dokumentów firmowych. W zależności od specyfiki firmy, rózne elementy pełnia znacząca rolę w prezentacji firmy. Warto jest przed projektem przeprowadzić auyt potrzeb i dopasować program opracowania do sposobu działania firmy.

System identyfikacji wizualnej COGNOR
System identyfikacji wizualnej COGNOR

Jaki powinien być system identyfikacji wizualnej?

System identyfikacji wizualnej – Indywidualny styl identyfikacji.

Projektowanie identyfikacji wizualnej nie polega jedynie na oznakowaniu jak największym logo elementów działania firmy. Budowanie Corporate Identity to kształtowanie wyróżnienia od konkurentów. I nie chodzi o to aby być innym, ale aby być postrzeganym lepiej od konkurentów. Warto aby system identyfikacji wizualnej firmy prezentował to co ją wyróżnia na rynku, to w czym jest najlepsza, to czego nie potrafią robić konkurenci.

System identyfikacji wizualnej – Kompletność.

Każdy z elementów działania firmy może być nośnikiem informacji o marce. Oznakować należy wszystkie elementy działania firmy. Oznakować w sposób kompletny, to znaczy wykorzystujący cechy nośników do zamieszczenia na nich treści w najefektywniejszy sposób. System identyfikacji wizualnej może pełnić zarówno funkcje jako oznakowania jaki i prezentacji oferty. Przed ustaleniem programu prac warto zestawić tak zwane punkty kontaktu firmy z klientami i konsumentami. Katalog takich punktów pozwala na zbudowanie kompletnego programu systemu identyfikacji. Dla małej firmy może to być kilka elementów, dla dużych nawet kilkaset.

System identyfikacji wizulanej – dostosowanie do sposobu działania.

W zależności od rynku, sposobu działania i charakteru firmy różne grupy elementów pełnią wiodącą rolę w identyfikacji marki. Inny system identyfikacji powinna zastosować firma handlowa, inny spedycyjna a jeszcze inny biuro księgowe czy zakład produkcyjny.

Identyfikacja wizualna to nie tylko powielanie logo na nośnikach identyfikacji. To świadome oznakowanie w sposób odróżniający do konkurentów. To wyeksponowanie i podkreślenie cech wyróżniających ofertę firmy na rynku. To umiejętne mnożenie prezentacji logo, sloganu firmowego i charakterystycznych dla firmy elementów graficznych tam gdzie są klienci firmy.

Zakres projektu to nie tylko lista elementów do oznakowania. To także katalog wzorców systemu identyfikacji. System identyfikacji zawiera:

- nazwę

- slogan firmowy / corporate claim

- logo

- dodatkowe elementy graficzne

- kolorystyka

- zdjęcia

System identyfikacji wizualnej może także zawierać księgę komunikacji werbalnej. Do katalogu tego można zliczyć nazwę i slogan, ale także i hasła reklamowe, nazewnictwo produktów i ofert, słowa klucze, wzorcowe Teksty i prezentacje firmy. Słowa pełnia podobna funkcje do oznakowania graficznego. Inny jest ich sposób stosowania, ale często firma zdecydowanie więcej komunikuje się werbalnie niż obrazowo. Gdy o firmie się pisze, warto aby były to komunikaty spójne.

Czym różnią się projekty identyfikacji?

Zły system identyfikacji wizualnej jest kopiowaniem znaków graficznych i prostym oznakowaniem elementów działania firmy. Firma traci wtedy możliwość zaprezentowania swojej unikatowości. Dobry system identyfikacji w unikalny sposób współtworzy wizerunek firmy. Wyróżniający system identyfikacji wizualnej odróżnia firmę od konkurentów i przy małych nakładach buduje pozytywne nastawienie do marki. Wizerunek jest obrazem marki, jej wyobrażeniem, które powstaje w umysłach ludzi po odebraniu i „zdekodowaniu” sygnałów jakie wysyła firma poprzez system identyfikacji wizualnej i działania informacyjne.

System Identyfikacji wizualnej
System Identyfikacji wizualnej

Jak powstaje system identyfikacji wizualnej firmy lub marki? Etapy procesu tworzenia.

System identyfikacji wizualnej – Analiza

Na tym etapie wykonywane są wszelkie analizy dotyczące specyfiki firmy i potrzeb firmy (dotychczas stosowanych przez niego elementów identyfikacji i prezentacji, spójności stosowanego oznakowania ze strategia rynkową itp.). Analiza dotyczy również najbliższej konkurencji i klientów. System identyfikacji wizualnej, jeżeli ma wyróżniać, powinien być porównany do konkurentów. Analiza może być przeprowadzona w oparciu o materiały dostarczone przez Klienta. Efektem tego etapu jest określenie zakresu prac i opracowanie szczegółowych zaleceń do projektu.

System identyfikacji wizualnej – Strategia

Głównym celem tego etapu jest ustalenie listy wartości, które mają być wyrażone przez system identyfikacji wizualnej. Niezbędne jest również określenie hierarchii tychże wartości. Celem tego etapu jest wypracowanie docelowego wizerunku firmy i zestawienie narzędzi niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu. Efektem powinien być zapis idealnego wizerunku, który najlepiej będzie wspierał firmę w konkurowaniu na rynku. Zapis wizerunku to opis skojarzeń jakie powinien mieć każdy klient firmy, ten obecny ale także ten potencjalny. W tym etapie powstają kryteria oceny prac – system identyfikacji musi być z nimi zgodny.

System identyfikacji wizualnej – Kreacja

Na tym etapie kreowane są wariantowe koncepcje projektowe. Warianty pozwalają na realizację opracowania w sposób obiektywny – jeżeli mamy kilka wariantów opracowanych o modyfikowane założenia, możemy porównać, które najlepiej pasuje do firmy. Każdy koncept systemu identyfikacji powinien być zobrazowany przykładowymi propozycjami rozwiązań. Można powiedzieć, ze jest to poszukiwanie wszelkich możliwych dróg, jakimi można dojść do celu. Efektem prac etapu kreacji jest i wybór jednej z tych dróg i opracowanie rozwiązań najbliższych wybranemu konceptowi. W ten sposób system identyfikacji łatwo oceniać i doskonalić.

System identyfikacji wizualnej – Projekt

Po wyborze konceptu rozpoczyna się dopracowywanie ostatecznego rozwiązania. Na tym etapie system identyfikacji wizualnej jest aplikowany na elementy oznakowania i prezentacji. Często podzielone są one na grupy, aby obrazowały obszary działania firmy. Są firmy, dla których najważniejsze będą druki i wygląd dokumentów. Dla innej system identyfikacji wizualnej powinien zawierać oznakowanie sieci dystrybucji.

System identyfikacji wizualnej – Wdrożenie

Etap wdrożenia jest przygotowaniem do wprowadzenia wybranego rozwiązania w życie. Przygotowywana jest pełna dokumentacja projektu, opracowywane są normy dotyczące poprawnego stosowania przyjętego rozwiązania, których przestrzeganie zapewnia maksymalizację korzyści wynikających z projektu. System identyfikacji wizualnej to nie tylko projekty elementów, to koncept wdrożenia opracowania, kosztorysy, harmonogramy wdrożenia. To często narzędzie kontroli wykonawców, procedury serwisowania, wymiany, uzupełnia. System identyfikacji wizualnej nigdy nie jest zamknięty. Dobry projekt pozwala na elastyczny rozwój, modyfikacje i dostosowanie do zmian.

0 odpowiedzi na this post
Add your comment