CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

System identyfikacji wizualnej firm. Jak wyróżnić markę na konkurencyjnym rynku?

identyfikacja wizualna firmy, Publikacje, wizerunek firmy

Brak komentarzy


Share this post

System identyfikacji wizualnej firmy pomaga budować wysoką świadomość marki i jej pozytywny wizerunek. Jest narzędziem , które pomaga realizować cele marketingowe i rynkowe.

System identyfikacji wizualnej

Nie ma logo zupełnie złych. Są tylko źle i nieefektywnie używane. Dobra nazwa, sugestywne logo firmy na pewno pomagają. Ale decyzja o mianie nazwy lub modyfikacje logo jest trudna. Czy można poprawić efektywność i skuteczność komunikacji bez ich wymiany? Tak. Odpowiedzią na to pytanie jest dobrze zaprojektowany system identyfikacji wizualnej, eksponujący w najlepszy możliwy sposób nazwę marketingową firmy i jej logo.

Jaki powinien być system identyfikacji wizualnej?

Po pierwsze system identyfikacji wizualnej musi mieć indywidualny charakter i własny styl. Projektowanie identyfikacji nie polega na oznakowaniu jak największym logo elementów działania firmy. Potrzeba przeanalizować oznakowanie konkurentów i zastanowić się jakimi elementami można się od nich odróżnić i wyróżnić.

Po drugie, system identyfikacji wizualnej musi być kompletny i konsekwentny. Oznakować należy wszystkie elementy działania firmy. Oszczędności w oznakowaniu firmy zmniejszają szanse na jej zauważenie i zapamiętanie. Konsekwentny, to znaczy zachowujący jednakowe wzornictwo oznakowania na wszystkich elementach. Czyli te same motywy plastyczne powinny łączyć oznakowanie wizytówki i tablicy informacyjnej na budynku.

Po trzecie system identyfikacji wizualnej musi być dostosowany do charakteru i sposobu działania firmy. W zależności od rynku, sposoby działania i charakteru firmy różne grupy elementów pełnią wiodącą rolę w identyfikacji marki. Dla firmy transportowej oznakowanie samochodów jest elementem o kluczowym znaczeniu. Dla banków oznakowanie placówek  pełni dominującą rolę z identyfikacji firmy. Dla przykładu firmy ubezpieczeniowe komunikują się z klientami za pomocą druków: regulaminów i polis. Nie znaczy to, że firmy te nie stosują innych elementów identyfikacji, lecz ich znaczenie jest niewspółmiernie mniejsze dla kształtowania obrazu i reputacji firmy.

System identyfikacji wizualnej a budowanie wizerunku firmy.

Jednym z istotnych zagadnień marketingowych obejmujących samą firmę jako organizację, jest wizerunek firmowy. Pod tym pojęciem rozumiana jest „osobowość” firmy, to znaczy unikalny zespół cech wyróżniających firmę spośród konkurentów. Cechy wizerunku decydują o niepowtarzalności i indywidualności firmy i jej oferty. Celem kształtowania wizerunku jest budowanie pozytywnego wyróżnienie się firmy od otoczenia, w szczególności od konkurentów, zbudowanie rozpoznawalności na rynku oraz znajomości oferty przez potencjalnych klientów. Kolejną formą wykorzystywania wizerunku firmowego jest budowanie reputacji i budowanie pozytywnego nastawienia do oferty, czyli wspieranie samego procesu sprzedażowego. Wszystko to ma na celu pozyskanie zaufania otoczenia a w efekcie wsparcie wizerunkowe realizacji strategii i inicjatyw biznesowych firmy. Najtrwalszym i najbardziej masowym nośnikiem Informacji o firmie jest system identyfikacji wizualnej.

System identyfikacji wizualnej a specyfika firmy.

W zależności od rynku, sposobu działania i charakteru firmy różne grupy elementów pełnią wiodącą rolę w identyfikacji marki. Innej identyfikacji potrzebuje firma handlowa, inne spedycyjna a jeszcze inne biuro księgowe czy zakład produkcyjny. System identyfikacji wizualnej to nie tylko powielanie logo na nośnikach identyfikacji. To świadome oznakowanie w sposób odróżniający do konkurentów. To wyeksponowanie i podkreślenie cech wyróżniających ofertę firmy na rynku. To umiejętne mnożenie prezentacji logo, sloganu firmowego i charakterystycznych dla firmy elementów graficznych tam gdzie są klienci firmy.

Wizerunek jest obrazem marki, jej wyobrażeniem, które powstaje w głowach ludzi po odebraniu i „zdekodowaniu” sygnałów jakie wysyła firma poprzez budowanie swojej tożsamości. Tak odbierane i zakodowane w tożsamości marki sygnały, każdy poddaje własnej interpretacji wynikającej z indywidualnych cech percepcji i postrzegania otoczenia. Cała sztuka polega na tym, aby ten obraz w głowach ludzi, był jak najbardziej zgodny z naszą tożsamością, czyli z tym, jak chcemy aby nas widziano.

 

System identyfikacji wizualnej – proces tworzenia

System identyfikacji wizualnej – Analiza

Na tym etapie wykonywane są wszelkie analizy dotyczące wewnętrznej sytuacji Klienta (dotychczas stosowanych przez niego elementów komunikacji, spójności stosowanej strategii komunikacji e strategia rynkową itp.). Analiza dotyczy również najbliższej konkurencji i klientów. Analiza może być przeprowadzona w oparciu o materiały dostarczone przez Klienta. Efektem tego etapu jest określenie zakresu prac i opracowanie szczegółowych zaleceń do projektu, jak ma wyglądać system identyfikacji wizualnej.

System identyfikacji wizualnej – Strategia

Głównym celem tego etapu jest ustalenie listy wartości, które mają być wyrażone przez system identyfikacji wizualnej. Niezbędne jest również określenie hierarchii tychże wartości. Celem tego etapu jest wypracowanie docelowego wizerunku firmy i zestawienie narzędzi niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu.

System identyfikacji wizualnej – Kreacja

Na tym etapie kreowane są różne koncepcje projektowe. Każda z nich zobrazowana jest przykładowymi propozycjami rozwiązań, które jednak spełniają jedynie funkcję pomocniczą. Można powiedzieć, ze jest to poszukiwanie wszelkich możliwych dróg, jakimi można dojść do celu. Efektem [rac etapu kreacji jest  i wybór jednej z tych dróg i opracowanie rozwiązań najbliższych wybranemu konceptowi.

System identyfikacji wizualnej – Projekt

Po wyborze strategii rozpoczyna się poszukiwanie ostatecznego rozwiązania. Na tym etapie Klientowi przedstawiane są konkretne propozycje, spośród których może wybierać. Często podzielone są one na grupy, aby łatwiej było dokonać wyboru. Zwykle wybierane są dwa rozwiązania, które następnie poddawane są ostatecznemu projektowaniu. Na postawie ocen dokonuje się ostatecznego wyboru.

System identyfikacji wizualnej – Wdrożenie

Etap wdrożenia jest przygotowaniem do wprowadzenia wybranego rozwiązania w życie. Przygotowywana jest cała dokumentacja projektu, opracowywane są normy dotyczące poprawnego stosowania przyjętego rozwiązania, których przestrzeganie zapewnia maksymalizację korzyści wynikających z projektu.

System identyfikacji wizualnej to nie tylko powielanie logo na nośnikach identyfikacji. To świadome oznakowanie w sposób odróżniający do konkurentów. To wyeksponowanie i podkreślenie cech wyróżniających ofertę firmy na rynku. To umiejętne mnożenie prezentacji logo, sloganu firmowego i charakterystycznych dla firmy elementów graficznych tam gdzie są klienci firmy. System identyfikacji wizualnej jest narzędziem marketingowym, bez którego nie może obyć się żadna firma.

0 odpowiedzi na this post
Add your comment