CODES SYMBOLIKA

CODES SYMBOLIKA

Wizerunek firmy – niezbędny składnik silnej i wyróżniającej na rynku marki.

audyt wizerunku, identyfikacja wizualna firmy, wizerunek firmy

Brak komentarzy


Share this post

Wizerunek firmy to odwzorowanie niepowtarzalnych i charakterystycznych dla firmy cech. Każdy element oznakowania i komunikacji firmy: nazwa, logo, materiały informacyjne i promocyjne, odzwierciedla pozycję firmy i prezentuje wizerunek.

Jak kształtować wizerunek firmy?

Na wizerunek firmy składają się następujące elementy: identyfikacja werbalna (nazwy, slogany, hasła) i wizualna (logo, system identyfikacji wizualnej), formy komunikacji marketingowej (materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne) oraz system zachowań pracowników i reprezentantów firmy (zwany także kulturą organizacji). Wszystkie cztery rodzaje elementów identyfikujących firmę muszą się ze sobą wspierać w ramach jednego spójnego systemu.

System identyfikacji wizualnej to podstawowy zestaw elementów budujących świadomość marki i jej rynkową rozpoznawalność. Cechą charakterystyczną systemu identyfikacji wizualnej jest to, że raz wykonane oznakowanie trwa przez wiele miesięcy lub nawet lat. To oznakowanie firmy znacząco odróżnia od działań reklamowych w mediach. Oznakowanie firmy obejmuje wszystkie atrybuty i formy działania firmy. System obejmuje druki firmowe, oznakowanie budynków, oznakowanie pojazdów firmowych, ubiory firmowe pracowników, gadżety i upominki, oznakowanie dokumentów firmowych. W zależności od rynku, sposoby działania i charakteru firmy różne grupy elementów pełnią dominującą role w prezentacji marki. Dla firmy transportowej oznakowanie samochodów jest elementem o kluczowym znaczeniu. Dla banków oznakowanie placówek, oddziałów czy filii pełni kluczową rolę z prezentowaniu firmy. Dla odróżnienia firmy ubezpieczeniowe komunikują się z nami za pomocą dokumentów, regulaminów, polis. Nie znaczy to, że firmy te nie stosują innych elementów identyfikacji, lecz ich znaczenie jest niewspółmiernie mniejsze dla kształtowania obrazu i reputacji firmy.

Dlaczego identyfikacja wizualna firmy jest tak ważna?

Wyliczono, że dobrze oznakowany samochód firmowy jest rocznie zauważony w średnim mieście kilka milionów razy. Aby taki rezultat uzyskać poprzez reklamę prasową, trzeba przeprowadzić całą kampanię. Projekt i oznakowanie samochodu jest przy reklamie kosztem ułamkowym.

Identyfikacja wizualna to nie tylko proste stemplowanie logo na nośnikach identyfikacji. Bardzo duże znaczenie ma kolorystyka firmowa. W wypadku firm transportowych, kolor ciągników siodłowych może być dla firmy zastrzeżony. Firma negocjując zakup partii pojazdów może ustalić kolor ich lakierowania. To buduje nie tylko indywidualność identyfikacji firmy, ale zwiększa także jej efektywność.

Jak jest projektowany system identyfikacji wizualnej firmy?

Faza pierwsza: audyt wizerunku firmy i ocena wizerunku konkurentów. Celem tej części prac jest określenie stanu obecnego wizerunku i określenie pozycji konkurencyjnej firmy w obszarze wizerunkowym.

Faza druga: opracowanie najlepszego dla firmy, docelowego  wizerunku. Celem tej części prac jest wyznaczenie kierunku działań wizerunkowych, opisanie jak oddziaływać na obecny wizerunek firmy aby jak najszybciej osiągnąć wizerunek wspierający działania firmy.

Faza trzecia: opracowanie nowego logo, restylizacja logo istniejącego lub uporządkowanie systemu identyfikacji wizualnej firmy. Celem tego etapu prac jest wykonanie wszystkich projektów oznakowania firmy zgodnego z zaprogramowanym wizerunkiem firmy.

Faza czwarta: projekt księgi identyfikacji wizualnej. Celem fazy czwartej jest przygotowanie dokumentacji, opracowanie technologii produkcji elementów oznakowania, procedur wdrożenia opracowania oraz szkolenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowej identyfikacji.

Faza piąta: produkcja elementów identyfikacji. Celem tych prac jest upublicznienie wizerunku firmy na rynku, oznakowanie wszystkich atrybutów działania firmy.

System identyfikacji wizualnej jest narzędziem marketingowym, które ma za zadanie lansować firmę, wyróżniać ja od konkurentów i budować wysoką świadomość marki wśród klientów i kontrahentów. Efektem konsekwentnego stosowania księgi identyfikacji wizualnej jest jakość materiałów prezentujących firmę, niższe koszty ich produkcji, spójny wizerunek firmy a co za tym idzie rosnąca reputacja i jakość wizerunku firmy.